Verhouding Gelders korps is `ongezond`

Den Haag/Arnhem. De top van het politiekorps Gelderland-Midden is met ”vrijwel volledig witte” leidinggevenden ”niet gezond voor de integratie van allochtone medewerkers”. Dat concludeert de Nationale Ombudsman na klachten van drie voormalige medewerkers van het korps: twee Marokkaanse inspecteurs en een Turkse tolk. De drie hadden zich bij de Ombudsman beklaagd over intimidatie, discriminatie en niet-integer handelen. De Ombudsman heeft in geen van de zaken kunnen vaststellen dat er sprake was van expliciete discriminatie. Maar de leiding van het politiekorps heeft wel onbehoorlijk en onvoldoende transparant gehandeld tegen de medewerkers.