‘Verbied ISAF en VS Talibaan aan te vallen’

Het Afghaanse Hogerhuis heeft gisteren een wetsontwerp aangenomen dat offensieve acties van buitenlandse troepen tegen Afghaanse Talibaan verbiedt en aandringt op gesprekken van de regering met de Talibaan.

De wet heeft geen rechtskracht zonder eerst in het Lagerhuis te zijn aangenomen en daarna door president Karzai te zijn bekrachtigd. De Nationale Verzoeningswet is een reactie op het stijgende aantal Afghaanse burgerslachtoffers bij acties van de NAVO-missie ISAF en de door de Amerikanen geleide antiterreurmissie Operation Enduring Freedom (OEF).

Volgens een verklaring van gouverneur Wafa van de provincie Helmand zijn in het afgelopen etmaal 21 burgerslachtoffers gevallen bij ISAF-luchtaanvallen in de Sangin-vallei. Onder hen zijn vrouwen en kinderen, die zich bevonden in boerenhoeven waar Talibaan-strijders zich verschanst hadden. ISAF zei vandaag in een verklaring onbekend te zijn met ISAF-betrokkenheid.

Naar aanleiding van een eerdere OEF-operatie in Helmand, waarbij volgens VN-cijfers 51 burgers de dood vonden, vinden in Kabul besprekingen plaats om te komen tot een „permanent post-operationeel onderzoeksmechanisme” , aldus een NAVO-woordvoerder.

Op initiatief van de hoogste burgerautoriteit van de NAVO in Afghanistan, de Nederlandse diplomaat Daan Everts, vinden daarover besprekingen plaats tussen onder andere vertegenwoordigers van de Afghaanse regering, de NAVO en OEF. Volgens NAVO-bronnen vormen die besprekingen in die zin een doorbraak, dat de Amerikanen zich steeds hebben verzet tegen elke schijn van bemoeienis van de NAVO met hun anti-terreuroperaties binnen OEF.

Volgens een NAVO-woordvoerder vanochtend heeft het door de Afghaanse Senaat aangenomen wetsvoorstel geen onmiddellijke gevolgen voor de NAVO-operatie ISAF. „ISAF is hier op verzoek van de Afghaanse regering en zal ook alleen op verzoek van de Afghaanse regering weer vertrekken.”

De NAVO heeft geen opvatting over de wenselijkheid van onderhandelingen met de Talibaan. „Dat is een zaak van de Afghaanse regering zelf”, aldus de woordvoerder. De Senaat wil alleen gesprekken met uit Afghanistan zelf afkomstige Talibaan, niet met hen die vanuit Pakistan binnenkomen. NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer heeft deze week in Islamabad de infiltratie vanuit Pakistan aan de orde gesteld, aldus diplomatieke bronnen.