Sarkozy`s missie is gedoemd te mislukken

In het artikel `Frankrijk wil weer aan het werk` (Opiniepagina, 7 mei), vraagt Dominique Moisi zich af wat de waarschijnlijke gevolgen zijn van Sarkozy`s overwinning voor Frankrijk, Europa en de rest van de wereld. Daarbij komt hij tot de conclusie dat zijn overwinning voor de wereld buiten Europa weinig verschil zal maken, omdat Sarkozy zich zowel instinctief als uit politieke berekening op binnenlandse zaken zal richten. In feite verschaft Sarkozy zich daarmee een brevet van onvermogen. Vandaag de dag draait het namelijk niet om de toekomst van Frankrijk, noch die van Europa, maar om die van de wereld, dus van de mensheid. Het veiligstellen van dat wereldomvattende algemeen belang vraagt niet om een rechtse politicus die Frankrijk of het zieltogende Europa nieuw leven in zal blazen, maar om democraten van het zuiverste water. Niet partijgebonden kosmopolieten die het proces van mondialisering in goede banen weten te leiden. Uiteraard zal daarvoor wel eerst het partijpolitieke systeem, waarmee Sarkozy zich in het zadel heeft geholpen, op de helling gezet moeten worden. Want mondiale eenwording, waar het onomkeerbare proces van mondialisering naar verwijst, kan nu eenmaal nooit het resultaat zijn van een systeem dat verdeelt, hoe groot de bewieroking daarvan ook is door de gevestigde orde.