R`dam meldt meer huiselijk geweld

Rotterdam, 9 mei. Het aantal meldingen van huiselijk geweld in Rotterdam is in de tweede helft van vorig jaar met een derde gestegen, van 685 naar 921. Dat blijkt uit cijfers van het stedelijk Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Het totale aantal meldingen in 2006 bedroeg 1.606, waarvan driekwart afkomstig was van de politie. In de meeste gevallen betrof het geweld tussen partners of ex-partners. Het steunpunt is anderhalf jaar geleden ingesteld. Nog dit jaar wil Rotterdam in elke deelgemeente een team inzetten dat huiselijk geweld voortijdig moet opsporen. Het college van B en W werkt bovendien aan een meldcode voor hulpverleners.