Raketschild bedreigt onze veiligheid

Het interview met VS-onderminister Fried onder de misleidende kop `Raketschild is er voor kwetsbaar Europa` - gaat voorbij aan waar het in wezen om gaat: het Amerikaanse beleid, gericht op de volstrekte beheersing van de ruimte (NRC Handelsblad, 30 april).

Ten onrechte beperkt de discussie zich tot de vermeende gevolgen van plaatsing van enkele raketten in Polen en een radarstation in Tsjechië. Gezwegen wordt over de National Space Policy (NSP) waarin het hegemoniale denken duidelijk naar voren komt. Verwezenlijking daarvan vereist een wereldomvattend net van bases en wapensystemen die zowel voor de uitschakeling van vijandelijke raketten als voor offensieve acties kunnen worden gebruikt.

Om de geesten rijp te maken voor het raketschild wordt de potentiële dreiging voor Europa breed uitgemeten. Maar is dit terecht? Zelfs indien Iran over een aantal jaren over atoomwapens zou beschikken is het hoogst onwaarschijnlijk dat deze op Europa en de VS zouden worden afgevuurd, omdat dit onverbiddelijk leidt tot de nucleaire vernietiging van Iran door de VS. Overigens dient bedacht te worden dat, zelfs wanneer de grote technologische problemen overwonnen worden, ook het beste raketschild geen onkwetsbaarheid kan garanderen. Niet alleen omdat destructieve acties met aanzienlijk goedkopere middelen dan raketten kunnen worden ondernomen, maar ook vanwege de extreme kwetsbaarheid van de moderne samenleving. Onder de dekmantel van een onschuldig aandoend raketschild schuilt de introductie van wapensystemen in de ruimte. Een heilloze ontwikkeling die niet alleen voert tot een hernieuwde wapenwedloop en verdere verdeeldheid in Europa, maar ook tot een grotere onveiligheid. Het is daarom van eminent belang om spoedig te komen tot een internationale overeenkomst, waarin de ruimte uitsluitend gereserveerd wordt voor vreedzame doeleinden, en iedere introductie van wapensystemen uitdrukkelijk wordt verboden.

    • E. Korthals Altes den Haag