Provinciale Staten

Eindelijk ! Op 8 mei publiceert nrc.next een overzichtelijk landkaartje met de uitslag per provincie van de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart. Precies twee maanden te laat dus. En de kiezer krijgt nog de schuld ook! In het betreffende artikel staat immers dat de provincie volstrekt niet bij de kiezer en bij de media leeft. In die volgorde. Natuurlijk is het net andersom, want de provincie kán niet bij de kiezer leven als alle media er consequent hun mond over houden. Toeval, of een kartelafspraak ?

Peter Snoei

Rotterdam