Noord-Ierse regering van start

De nieuwe coalitieregering in Noord-Ierland is gisteren in Groot-Brittannië en daarbuiten begroet als een hoopvol teken dat het gebied na decennia van geweld een vreedzame toekomst tegemoet gaat.

De kersverse eerste minister, dominee Ian Paisley, zei na zijn inhuldiging in het parlement in Belfast: „Vandaag beginnen we ten langen leste aan de weg – ik onderstreep beginnen – die ons, naar ik geloof, naar een duurzame vrede in onze provincie kan voeren.” Een weldadig helingsproces voor de provincie ligt volgens hem in het verschiet.

Paisley’s plaatsvervanger, de katholiek Martin McGuinness, stelde dat de nieuwe regionale regering aan de slag kon gaan in de wetenschap dat de overweldigende meerderheid van de bevolking de gezamenlijke regering van de vroegere aartsvijanden steunt.

Volgens de Britse premier Tony Blair kan Noord-Ierland zich met deze nieuwe regering ontdoen van „de zware ketenen van de geschiedenis”. Blair prees zijn voorganger John Major, die de basis hielp leggen voor het Noord-Ierse vredesproces waarop Blair na zijn aantreden in 1997 kon voortbouwen.

Op zijn beurt was de Ierse premier Bertie Ahern vol lof over Blairs eigen inzet voor het vredesproces in Noord-Ierland. „Tien moeilijke jaren lang heeft hij zich vaker met de kwesties op het Ierse eiland beziggehouden dan wie dan ook ooit van een ander had kunnen verlangen.”

De Amerikaanse president George Bush verwelkomde de nieuwe regering als een bewijs dat de Noord-Ierse bevolking haar lot weer in eigen handen heeft genomen. Koningin Elizabeth, op staatsbezoek in de Verenigde Staten, bedankte de Verenigde Staten voor de talrijke bemiddelingspogingen in het conflict die de Amerikanen door de jaren heen hebben ondernomen.

In de Britse media wijzen velen er echter op dat de nieuwe coalitie na dit hoopvolle begin voor lastige beslissingen staat. De Noord-Ierse economie is de laatste decennia ver achtergebleven bij die in de Ierse republiek en de rest van het Verenigd Koninkrijk. De overheidssector beslaat zo’n tweederde deel van het bruto nationaal product in Noord-Ierland.

Het Noord-Ierse bedrijfsleven heeft er daarom al op aangedrongen bij de nieuwe regering om de belasting op bedrijfswinsten fors te verminderen, zoals ook in Ierland is gebeurd. De nieuwe regering heeft hierover echter beperkte zeggenschap en hangt sterk af van de Britse minister van Financiën.