Nieuwbouwwijk duur

Het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties is voor gemeenten steeds minder aantrekkelijk geworden. Dat komt vooral doordat projectontwikkelaars in veel gevallen de grond kopen die later bestemd wordt voor woningbouw. Dat stelt het Ruimtelijk Planbureau in een vandaag verschenen studie naar de grondmarkt voor woningbouwlocaties.

De macht van de gemeenten is de afgelopen vijftien jaar op de grondmarkt aanzienlijk afgenomen. Door de toenemende vraag zijn de prijzen van landbouwgrond „enorm gestegen”, aldus de studie. „Vooral op locaties waar stadsuitbreiding gaat plaatsvinden, ligt de prijs van de grond gemiddeld tot acht keer zo hoog als de gemiddelde prijs voor landbouwgrond die geen woonbestemming heeft, elders in dezelfde provincie.” De winsten gaan in toenemende mate naar de oorspronkelijke eigenaars van deze gronden.

Gemeenten krijgen vervolgens te maken met hogere kosten, omdat zij eerst de gronden van de projectontwikkelaars moeten kopen.