Niemand gebaat bij een excuus Guus als arts 2

Er is wel wat meer te zeggen over de redenen en gevolgen van een bijna uitsluitend uit vrouwen bestaand artsenlegioen. Het verlies aan status, de drastisch verlaagde medische tarieven van de jaren negentig, de voortdurende kritiek op de medische professie en - last but not least - de recente uitverkoop van de gezondheidszorg aan de zorgverzekeraars, hebben natuurlijk al hun steentje bijgedragen aan de toenemende desinteresse van mannelijke medische studenten.

    • Jos Geerdink
    • Arts in Rotterdam