Niemand gebaat bij een excuus Guus als arts 1

Het is niet goed dat er nog maar zo weinig jongens arts worden, zegt hoogleraar Gerda Croiset in haar oratie (NRC Handelsblad, 25 april). Daarom laat ze jongens bij gelijke geschiktheid voorgaan. Veel mensen vinden het grote aantal vrouwen bij de medische studie jammer. En het streven naar een evenwichtige verdeling klinkt redelijk. Toch kan en mag die voorkeur voor jongens niet.

Gelijke behandeling is een belangrijk recht waar jaren voor gevochten is. Een voorkeursbehandeling mag wettelijk alleen bij hoge uitzondering, namelijk als het om een groep gaat die maatschappelijk achtergesteld is. Dat zijn mannen niet. Dus juridisch kan het niet wat Croiset doet. Dat jongens meer affiniteit met techniek zouden hebben en dat het daarom jammer is dat er minder jongens geneeskunde studeren, doet niet ter zake. Nog los van de vraag of gebrek aan technologie de meest knellende vraag is in de huidige gezondheidszorg.

Vrouwen werken vaker parttime en dat is lastig, wordt wel gezegd. Maar ook dit is geen steekhoudend argument om bij de selectie minder vrouwen aan te nemen. Niet alle vrouwen willen later parttime werken, net zo min als alle mannen fulltime willen werken. Het gaat erom manieren te zoeken waarop parttimewerk, door mannen of door vrouwen, zo goed mogelijk georganiseerd kan worden.

Laten we trots zijn op de meisjes die zich naar een goede positie willen knokken en laten we de jongens die nog altijd in groten getale voor de geneeskunde kiezen niet opzadelen met het stigma van de excuus Guus die het kennelijk niet op eigen kracht kon.

Dr. Marlies Ott

Programmadirecteur bij het Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg (CMDz)

Hoogleraar Croiset vindt het onwenselijk wanneer veel meer meisjes dan jongens dokter worden. Gezien het toenemende gebruik van de gezondheidszorg en het feit dat vrouwelijke artsen gemiddeld minder werken dan mannelijke collega`s, is dat standpunt niet geheel onverdedigbaar.

Wat mij wel de wenkbrauwen doet fronsen, is dat een masteropleiding geneeskunde voor bachelorstudenten biomedische wetenschappen vanaf het volgende collegejaar bij gelijke geschiktheid de voorkeur geeft aan mannelijke studenten. Dit vind ik toch wel rieken naar een ongepaste vorm van positieve discriminatie.

De opleiding geneeskunde kent een numerus fixus en met de invoering van het BaMa-systeem is nog een selectiemoment ontstaan. Het is rechtvaardig dat voor én tijdens de studie selectie plaatsvindt, mits dat op kwaliteiten gebeurt. Maar selecteer alsjeblieft op zaken waarvoor de student zelf verantwoordelijk gehouden kan worden en laat het testosterongehalte erbuiten. Het belangrijkste voor zowel de patiënten als de gehele gezondheidszorg is dat artsen voldoende kennis hebben en op professionele wijze hun vak uitoefenen. En dan maakt het echt niet uit of de dokter een man of een vrouw is.