‘Israël verstikt de Westelijke Jordaanoever’

De Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever heeft de Palestijnse economie „verwoest”. Vrij personen- en goederenverkeer tussen de tien enclaves is eerder uitzondering dan regel. Tot deze conclusies komt de Wereldbank in een studie naar de gevolgen van het Israëlische „systeem” voor de Palestijnse economie.

Volgens de Wereldbank heeft Israël het onder Amerikaans toezicht tot stand gekomen Agreement on Movement and Access (november 2005) niet uitgevoerd. Hierin staat dat Israël het legitieme recht heeft zijn burgers te beschermen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de Palestijnse economie.

„Het systeem heeft zo’n hoog peil van onzekerheid en inefficiëntie veroorzaakt dat nauwelijks meer mogelijk is op een normale wijze zaken te doen. Het herstel van de Palestijnse economie is volledig afhankelijk van de ontmanteling van het systeem”, aldus David Graig, directeur van de Wereldbank in Israël en de Palestijnse gebieden. Economisch herstel zou de afhankelijkheid van internationale hulp met een miljard dollar per jaar verminderen.

De Wereldbank heeft vastgesteld dat sinds 2005 het aantal wegversperringen (militaire controleposten of met zand en beton afgesloten wegen) met 44 procent is gestegen tot 547. Meer dan 50 procent van de Westelijke Jordaan is afgesloten voor Palestijnen.

Het gebied is opgesplitst in tien enclaves. Reizen tussen en in deze enclaves kan alleen met speciale, tijdelijke passen. Het verkrijgen van reispassen wordt bemoeilijkt door soms van dag op dag verschillende voorwaarden. Voor goederenverkeer, taxi’s en bussen gelden aparte vergunningenstelsels.

Alle grote doorgaande wegen (met een lengte van 700 kilometer) die de nederzettingen met elkaar verbinden, zijn in principe verboden voor Palestijnen. Het aantal nederzettingen is gegroeid tot 113, het aantal kolonisten tot 250.000 (was 126.900 in 1996) en het aantal ‘illegale buitenposten’ tot ruim 100. Volgens de Wereldbank is ruim eenderde van de nederzettingen gebouwd op particulier Palestijns land.

De Wereldbank concludeert dat de Israëlische afscheidingsbarrière het leven van 611.000 Palestijnen „negatief heeft beïnvloed”. De constructie snijdt door huizen, dorpen, landerijen en wegen en beslaat 8,5 procent van de Westelijke Jordaanoever.

Volgens een Israëlische woordvoerder heeft Israël geen belang bij de ondergang van de Palestijnse economie en zijn de problemen veroorzaakt door terrorisme en anarchie in de Palestijnse gebieden.