‘Ik weet niet waar ik allochtone chef moet vinden’

Korpschef Jelle Kuiper van Gelderland-Midden is blij dat de Nationale Ombudsman geen discriminatie heeft aangetroffen. Hij zou ook niet weten waar allochtone leidinggevenden voor de politie te kunnen vinden.

Foto NRC Handelsblad, Maurice Boyer Hoofdcommissaris Amsterdam Jelle Kuiper Foto NRC H'Blad, Maurice Boyer 031218 Boyer, Maurice

In het rapport van de Nationale Ombudsman over het politiekorps Gelderland-Midden heeft korpschef Jelle Kuiper weinig nieuws gelezen. Onzorgvuldig handelen en onvoldoende transparantie? Het vloeit voort uit de decentrale wijze waarop het korps is aangestuurd, maar het is in eerdere onderzoeken aangetoond en verbeteringen zijn in gang gezet, stelt Kuiper. „Ik ben vooral blij dat er geen discriminatie is aangetroffen.”

Volgens de Ombudsman – die klachten van drie voormalige allochtone medewerkers onderzocht – betekent dit niet dat er geen discriminatie is. Het feit dat er geen allochtonen in de top van het korps werken, is een indicatie voor belemmeringen. „Extra alertheid” is nodig, zegt de Ombudsman, want discriminatie zit „veel dieper verborgen”, in een politiekorps als Gelderland-Midden.

„Dat is een diepzinnige beschouwing”, reageert Kuiper.

„Ik vraag mij af waarom de Ombudsman dit opschrijft als je discriminatie niet hebt aangetroffen. In zijn algemeenheid kun je stellen dat in iedere samenleving bepaalde groepen worden gediscrimineerd. Waar de Ombudsman zijn vinger op legt, is een groter probleem dan de politie kan oplossen, al vind ik wel dat deze regio zich meer kan inspannen om meer allochtonen te trekken.”

Hoe verklaart u dat de top van Gelderland-Midden ‘wit’ is en dat ook het aantal allochtonen (4,5 procent in 2005) lager is dan gemiddeld?

Kuiper: „Het kost tijd om een multicultureel korps te realiseren. Dat merk je ook bij het aantrekken van vrouwen. Bij de Nederlandse politie zitten volgens mij twee allochtone collega’s in hogere leidinggevende functies. Met ons percentage allochtonen wijken wij niet af van vergelijkbare korpsen. Bij sommige korpsen in de Randstad is het hoger maar daar is de samenstelling van de bevolking anders.”

Zijn er binnen het korps geen allochtone agenten die kunnen doorgroeien?

„Niet tot het niveau van districtschef of korpsleiding. Dat soort mensen werf je op vwo/hbo-niveau maar ik zou niet weten waar ik ze vandaan moet halen. Hun ambitie ligt vaak ‘voorbij de politie’ en wij vissen niet als enige in die vijver.”

„In de Verenigde Staten werken ze rücksichtslos met positieve discriminatie. Dat leidt tot rampen, daar ben ik geen voorstander van. Allochtonen hebben in mijn ogen evenveel kans als autochtonen.”

De Nationale Ombudsman schetst het risico dat „witte leidinggevenden” te weinig oog hebben voor cultuurverschillen. Bent u zich daar van bewust?

„Die cultuurverschillen zijn er, dat is heel lastig. Het risico bestaat dat als wij een grap maken, anderen dit niet leuk vinden. En hoe onderken je kwaliteiten van andere culturen? Ik zal me oriënteren op de suggestie om expertise van buiten aan te trekken.”

De Ombudsman stelt het zelfreinigend vermogen van Gelderland-Midden ter discussie. Er is een neiging zaken toe te dekken.

„Wat moet ik daarmee? Hij toont het niet aan. De politie onderzoekt over het algemeen veel. Dan organiseer je als het ware je eigen ongemak, maar we doen het. Wel is het zo dat de rijen zich soms sluiten als men zich door de samenleving aangevallen voelt”.

Kuiper, die in augustus is aangesteld als waarnemend korpschef, krijgt zelf ook kritiek. Hij heeft ongevraagd belastende en „onvoldoende zakelijke” informatie over de klagers naar de Ombudsman gestuurd.

Kuiper: „Ik ben verbaasd. Tijdens mijn rondgang door het korps werd mij ongevraagd veel informatie over de klagers verstrekt. Ik heb de Ombudsman een briefje gestuurd om hem hierop te wijzen. Ik dacht dat hij het op prijs stelde.”