Het onderonsfonds

Critici van Europa komen niet aan bod bij het subsidie-fonds van Buitenlandse Zaken, menen ze.

Ze willen zelf niet meedoen, stelt het ministerie.

Maastricht ontving ook subsidie. In de vitrine het Europese Verdrag van Maastricht. Foto Chris Keulen Maastricht kreeg subsidie voor haar project ‘Maastricht Celebrates Europe’. In de vitrine het originele exemplaar van het Verdrag van Maastricht uit 1992. Foto Chris Keulen Nederland, Maastricht, 09/02/2007 Verdrag van Maastricht opgesteld in vitrine in de hoofdwacht op het Vrijthof. Treaty of Maastricht. Het verdrag is naar Maastricht gehaald vanwege de 15-jarige herdenking van de eenwording van Europa. foto: Chris Keulen Keulen, Chris

Het grootste gedeelte van het budget van het Europafonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat naar projecten die de Europese Unie welgezind zijn. ‘Eurosceptische’ projecten worden niet of nauwelijks gesubsidieerd.

Dit blijkt uit de inventarisatie van gehonoreerde projecten tot nu toe. Kritische organisaties beschuldigen het ministerie van eenzijdig toewijzingsbeleid van subsidiegelden. „Het Europafonds is verworden tot een propagandapot van de regering”, aldus Tweede Kamerlid Harry van Bommel (SP). Het ministerie stelt dat de gelden „eerlijk” worden verdeeld, maar dat kritische projecten niet of nauwelijks worden ingediend.

Ten minste vijf aanvragen van ‘eurokritische’ organisaties werden afgelopen jaar afgewezen. Onder de veertien projecten die het ministerie van Buitenlandse Zaken in de eerste helft van dit jaar subsidieert, bevinden zich alleen maar neutrale en pro-Europese projecten.

Een aanzienlijk deel van toegekende subsidies gaat naar mediaprojecten. Productiebedrijf Pieter van Huystee Film kreeg 400.000 euro voor de serie tv-documentaires In Europa, op basis van het gelijknamige boek van Geert Mak. World Media Report, ook een productiebedrijf, zal met de twee ton van het Europafonds twee items over de grenzen van Europa maken voor de actualiteitenrubriek EenVandaag van de publieke omroep.

Kritische organisaties hebben dit jaar (nog) geen subsidieaanvraag ingediend uit gebrek aan vertrouwen in de goede afloop. „Omdat we weten dat we toch geen kans maken”, aldus Willem Bos van het samenwerkingsverband van eurokritische organisaties Ander Europa. Een subsidieaanvraag werd vorig jaar niet gehonoreerd.

Ook het Amsterdamse linkse onderzoeksbureau Jansen & Jansen, waarvan de aanvraag vorig jaar eveneens werd afgewezen, doet om dezelfde reden geen beroep meer op het fonds. Wil van der Schans van het bureau: „Een van de vereisten was ook een interactieve website, zodat de discussie met de burger wordt bevorderd. Vreemd dat je dat niet terugzag in de projecten die toen wel zijn gehonoreerd.”

Marco van Duyn van Eurodusnie en Willem Bos van Ander Europa menen dat ze „zijn teruggepakt” voor de uitslag van het referendum over de Europese Grondwet. Ze menen dat het ministerie ‘eurosceptische’ initiatieven in de kiem wil smoren. De ‘gedupeerden’ noemen het belachelijk dat ambtenaren beslissen over wel of niet toewijzen van gelden aan maatschappelijke projecten.

Staatssecretaris Timmermans (Europese Zaken, PvdA) erkende afgelopen maart in de Eerste Kamer dat „de criteria en de besteding” van het Europafonds nadere aandacht behoeven. „(-)Ik denk dat wij nog te weinig oor hebben gehad voor andere groepen en geluiden in de samenleving dan die van de ‘usual suspects’.” Timmermans zei vooral de kritische geluiden nauwer te willen betrekken bij „de communicatiestrategie”.

Staatssecretaris Timmermans reageert in zijn webblog op een eerdere publicatie in NRC Handelsblad over het Europafonds: www.nederlandineuropa.nl/weblog