Graf van Herodes gevonden

Luchtfoto van het Herodium, de resten van het versterkte paleis van koning Herodes de Grote, waar diens graf is ontdekt. Foto AP This undated photo made available by the Israeli Government Press Office, Tuesday, May 8, 2007, shows an aerial view of the the hilltop compound of Herodium near the west Bank town of Hebron. An Israeli archaeologist has found the tomb of King Herod, the legendary builder of ancient Jerusalem and the Holy Land, at a hilltop compound south of the city, the Hebrew University announced. (AP Photo/Avi Ohayon/GPO) ** ISRAEL OUT ** Associated Press

De Israëlische archeoloog Ehud Netzer zegt het graf van Herodes te hebben ontdekt, de vazalkoning van het Romeinse Judea van 37 tot 4 voor Christus. Na ruim 35 jaar van afgravingen ten zuiden van Jeruzalem claimt Netzer dat een door hem ontdekte tombe en een vergruizelde sarcofaag in het Herodium het graf van Herodes de Grote, of Herodes de Bouwer, vormen.

Leidraad voor de decennialange zoektocht vormden de geschriften van de joodse, eerste-eeuwse historicus Flavius Josephus. Deze meldde dat Herodes weliswaar in Jericho was gestorven maar in het Herodium, zijn versterkte paleis, was begraven. Het feit dat het graf ondanks de aanwijzingen van Flavius Josephus niet gevonden werd, gold lange tijd als een van de raadsels van de archeologie in het heilige land.

Op grond van de beschrijvingen van Flavius Josephus is Netzer blijven zoeken in de resten van het Herodium, dat in 71 na Christus door de Romeinen werd vernietigd. Alleen een rij Romeinse pilaren herinnert nog aan de burcht, tevens administratief centrum.

Netzer verklaarde gisteren op een persconferentie in Jeruzalem dat hij het graf had gevonden in een deel van het oude Herodium waar nog nooit eerder gezocht was, namelijk halverwege de hoger gelegen en de lagere delen van het uitgestrekte paleis. Volgens de Israëlische archeoloog heeft Herodes opzettelijk gekozen voor een moeilijk te ontdekken graftombe, omdat hij vreesde dat zijn vijanden de sarcofaag zouden plunderen.

Volgens het Nieuw-Testament werd de profeet Jezus in de laatste jaren van het koningschap van Herodes geboren. Toen wijzen uit het Oosten bij Herodes vroegen waar de koning der joden was, liet hij alle baby’s in Bethlehem vermoorden.