Geuzen voor Europa

Nu Sarkozy president van Frankrijk wordt, staat Nederland helemaal alleen in Europa. Royal had haar kiezers beloofd dat een nieuw Europees verdrag niet zou worden doorgedrukt zonder volksraadpleging. Maar Sarkozy zal zonder dralen zijn handtekening onder een (ingekort) verdrag zetten. Ziezo.

Zullen wij ons Geuzen wanen? Een Opstand wagen, die weliswaar niet de politieke structuur van de Europese Unie verandert, maar ons wel verzekert van splendid isolation? We kunnen ook luisteren naar Gerd Leers, de eigenzinnige burgemeester van Maastricht. In een discussie over Pim Fortuyn, afgelopen zondag op Nederland 2, spoorde Leers ons aan op te houden met navelstaren. „Het wordt tijd, dat we weer over de grenzen heen gaan kijken.”

Europa spreekt niet aan, is de klacht. Kranten hebben zichtbaar moeite om van de bureaucratische kluwen op de as Brussel-Straatsburg een boeiende pagina te maken. Europa is saai. Europa is eindeloos gekonkel. Regeltje voor regeltje de zaken regelen. Twee stappen voorwaarts en één stap terug.

Inderdaad bestaat er geen dramatische heroïek in dit Europa zonder oorlog, zonder dictatuur. Men is bang voor het Europees ambtenarenapparaat, dat 27 landen in zijn greep houdt. Hoezo? De angst zou eerder de kwetsbaarheid van het systeem moeten gelden. Langzaam gaan bevolkingsgroepen weer tegenover elkaar staan, langs etnische lijnen, langs religieuze lijnen, langs lijnen van klasse. Er zijn maar een paar slimme hitsers nodig om alle goede wil teniet te doen. Om uit angst en onwetendheid een solide machtsbasis te vormen.

Voor de onrustige geuzen onder ons is er goed nieuws. Want voor het Europese leven zoals wij het kennen, moet permanent geknokt worden. In Polen heerst een olijke tweeling die wat moeite heeft met andermans burgerrechten. In Roemenië heeft de corruptie een belangrijke slag gewonnen. Kijk over de grenzen, overal is werk te doen. Kies met wie u solidair wilt zijn: met leeftijdgenoten, met beroepsgenoten, met geloofsgenoten. Maar gun ook anderen dat kalme, Europese leven, als u het uwe niet verliezen wilt.

Merel Boers

Historicus en freelance journalist.

    • Merel Boers