Geen afgraving bij Wageningen

Rotterdam, 9 mei. De Raad van State heeft het besluit vernietigd om de uiterwaarden ten noorden van de Nederrijn bij Wageningen af te graven. Rijkswaterstaat wil in de uiterwaarden een moerasgebied aanleggen. De provincie Gelderland en het waterschap Vallei en Eem hadden een vergunning verleend, maar hebben daarbij onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er geen of verwaarloosbare effecten zijn voor het gebruik van aangrenzende percelen, aldus de Raad van State. Een gebruiker van aangrenzende percelen was naar de Raad van State gestapt omdat hij `vernatting` vreesde, waardoor hij de gronden niet optimaal kan gebruiken.