Europa levert meer geld op

Door Europese integratie hebben Nederlanders meer te besteden, blijkt uit onderzoek. Maar van een echte vrije Europese markt is nog geen sprake.

Europeanen verdienen als gevolg van de Europese integratie ongeveer tien procent meer. De Nederlander heeft daardoor gemiddeld 3.000 euro per jaar meer te besteden dan zonder de Europese Unie (EU) het geval zou zijn geweest.

Dit zijn enkele conclusies uit het rapport ‘Marktplaats Europa’, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB) vandaag aan staatssecretaris Frans Timmermans voor Europese Zaken (PvdA) hebben overhandigd. De beide onderzoeksbureaus hebben het rapport over vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie speciaal voor vandaag 9 mei, de Dag van Europa, gemaakt.

Op 9 mei 1950 hield de Franse minister Robert Schuman van Buitenlandse Zaken een baanbrekende toespraak over Europese samenwerking, die uiteindelijk leidde tot de Europese economische gemeenschap.

De handel binnen de Europese Unie is verdubbeld als gevolg van het opheffen van allerlei obstakels zoals douane- en invoertarieven, blijkt uit het onderzoek. „Het laaghangend fruit hebben we geplukt”, zei onderzoeker Albert van der Horst. „Maar de interne markt is niet af.” Het binnenhalen van het „hooghangend fruit” is volgens hem moeilijker. Er zijn nog allerlei indirecte belemmeringen die voltooiing van de interne markt in de weg staan. Zo heeft ieder Europees land zijn eigen belastingen, diploma’s, milieueisen, wat voor bedrijven veel administratieve lasten met zich meebrengt. „Als er in Europa een werkelijk vrije markt voor diensten zou ontstaan, levert dit zeker nog eens een half procent economische groei extra op”, zei Van der Horst. Dat zijn naar schatting 600.000 banen, heeft het Deens bureau Copenhagen Economics berekend.

Opmerkelijk is dat de steun van de Nederlanders voor de Europese integratie de afgelopen vijftig jaar onverminderd hoog is geweest, zo blijkt uit het onderzoek naar vijftig jaar publieke opinie. Alleen Luxemburg en Ierland zijn nog enthousiaster. Eind 2006 vond 72 procent van de Nederlanders het lidmaatschap van de Europese Unie een „goede zaak”. Na de afwijzing van de Europese Grondwet door de meerderheid van de bevolking in 2005 daalde de steun voor de Unie licht, maar dat heeft zich het afgelopen jaar hersteld.

Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, noemde de stabiel hoge steun van de Nederlanders voor de EU opvallend. Bij het referendum over de Europese Grondwet speelden volgens hem allerlei maatschappelijke elementen een rol zoals de onzekere politieke situatie, de economische recessie, maar ook de tweeslachtige houding van het kabinet omtrent de Grondwet. „Daardoor kreeg Europa bij het referendum een slecht cijfer. Zodra deze discussie wegebt, blijkt het vertrouwen van Nederlanders in de Europese Unie weer te herstellen.” In juni wil Duitsland als EU-voorzitter op de top van Europese politieke leiders een voorstel op tafel leggen om uit de impasse te komen.

Lees het rapport opwww.cpb.nl