Correcties & Aanvullingen

Noord-Ierland

De graphic Moeizame voorgeschiedenis Noord-Iers zelfbestuur (8 mei, pagina 5) mist twee belangrijke jaartallen. In 1690 versloeg stadhouder Willem III aan de Boyne de troepen van de katholieke koning Jacobus II. Protestanten herdenken die slag elk jaar met oranjemarsen. In 1921 sloten Groot-Brittannië en Ierland een verdrag dat de Ierse afscheiding legaliseerde. Verder wordt vermeld dat Britse agenten op bloody sunday in 1972 het vuur openden op katholieke betogers. Het waren Britse militairen. In het hoofdartikel De dominee met satan (8 mei, pagina 7) staat dat daarbij 26 doden vielen. Het waren er veertien.

Amerikaans excuus

Het artikel Afghanen zien geen verschil NAVO en VS (3 mei, pagina 5) vermeldt dat de AmerikaanseISAF-commandant in Afghanistan excuses wilde aanbieden voor Afghaanse burgers die slachtoffer werden van een militaire actie in Shindand, die niet werd uitgevoerd door ISAF. Het was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO die excuses bepleitte.