Britten scheiden Justitie en ‘terreur’

De Britse minister van Binnenlandse Zaken, John Reid, krijgt met ingang van vandaag meer tijd voor de bestrijding van het terrorisme. Zijn zeer omvangrijke departement stoot bij een ingrijpende departementale reorganisatie een flink aantal hoofdpijndossiers af naar het nieuw gevormde Ministerie van Justitie. Dit mag zich voortaan onder meer bekommeren om de overvolle Britse gevangenissen en de afwikkeling van strafzaken.

Doel van de operatie is vooral de minister van Binnenlandse Zaken in staat te stellen effectiever leiding te geven aan de bestrijding van het terrorisme en de bescherming van de openbare veiligheid. Of Reid zelf nog veel aanslagen kan helpen voorkomen is de vraag. Vorige week kondigde hij verrassend aan dat hij tegelijk met premier Tony Blair uit het kabinet wil stappen. Blair geeft naar verwachting morgen aan dat hij binnen enkele weken vertrekt als premier.

In de nieuwe opzet neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken de coördinatie van de bestrijding van het terrorisme over. Tot dusverre was die in handen van het kantoor van de premier in Downing Street. Bij Binnenlandse Zaken is een nieuwe eenheid voor nationale veiligheid gevormd met 350 medewerkers. Een commissie voor veiligheid zal bovendien maandelijks onder leiding van de premier bijeenkomen terwijl er wekelijks zittingen van dezelfde commissie zullen zijn onder leiding van de minister van Binnenlandse Zaken.

Ook in Nederland is er de laatste tijd discussie geweest of er een nieuw departement voor de nationale veiligheid moest komen. Dit is bijvoorbeeld al gebeurd in de Verenigde Staten met de vorming van het ‘Department of Homeland Security’. Voorlopig heeft het kabinet hiervan echter afgezien.

Reid, die pas een jaar in functie is, ontdekte al snel dat zijn enorme departement te log is om veel van zijn taken goed te vervullen. Zo raakte hij in grote verlegenheid doordat uitlekte dat ruim duizend buitenlandse gevangenen waren vrijgelaten zonder te bezien of ze misschien niet alsnog het land moesten worden uitgezet.

Ook bij de opvang van migranten liepen veel zaken mis. Reid constateerde daarom al na enkele weken dat zijn departement ‘not fit for purpose’ (niet voor zijn doel geschikt) was.

Het nieuwe ministerie van Justitie staat onder leiding van Lord Falconer, die tot nu toe het kleine departement van Constitutionele Zaken beheerde. Zo’n 50.000 ambtenaren gaan door de reorganisatie over naar Justitie. Constitutionele Zaken gaat nu op in Justitie.