4 BEWEGEND BEELD

Isis in Pakhuis de Zwijger VJ Isis Discjockey

BeamLab #3

Amsterdam: Pakhuis de Zwijger. Tijd: 20.00u. Inl: www.beamlab.nl

BeamLab is een platform voor bewegend beeld; voor ontmoeting, uitwisseling en het opdoen van inspiratie, elke drie weken in Pakhuis de Zwijger. BeamLab #3 staat onder leiding van Frank Alsema. Gasten: Isis, Jaap Drupsteen, Montevideo, Apple, MAMA, VjAcademy, Urban Alliance en Witte de With. BeamLab brengt videokunstenaars, vj’s, filmmakers, gameontwikkelaars en reclamemakers enerzijds en fabrikanten, ontwikkelaars, afnemers, technici en producenten anderzijds, bij elkaar.