Zweeftrein redt Randstad allerminst

Als een Delftse hoogleraar een bijdrage levert aan de Opiniepagina is dat meestal een reden om op te letten. Gewoonlijk baseert hij zich op wetenschappelijk serieus te nemen inzichten. Helaas voldoet `Zweeftrein boven de rijksweg redt de Randstad` van collega prof.dr.ir. H.A.J. de Ridder (Opiniepagina, 30 april) hier niet aan.

De randstedeling moet het vooral van kriskrasmobiliteit hebben, aldus De Ridder. Dit is grotendeels juist. Maar hiervoor biedt zo`n zweeftrein bezwaarlijk een oplossing. Zo`n trein vergt veel voor- en natransport omdat weinigen vlak langs een rijksweg wonen.

Het CPB heeft destijds de kosten en baten afgewogen van een rondje Randstad met een magneetzweeftrein. De resultaten waren dramatisch slecht. De zweeftrein boekt hoge exploitatieverliezen. Groot nadeel is dat zo`n treinverbinding niet goed kan worden geïntegreerd met het bestaande NS-netwerk dat vooral gericht is op centraal gelegen locaties.

De Ridder heeft verstand van bouwprocessen. Als een maatschappelijk draagvlak ontbreekt, weet hij wel een oplossing: er moet een wet komen om de middenbermen vrij te stellen van MER en Tracéwet. Zijn boodschap aan de Tweede Kamer: trek je niets aan van de kritiek van burgers, maar druk dit plan gewoon door.

De opgave om de Randstad beter bereikbaar te maken wordt steeds urgenter. Hiervoor zijn onlangs voorstellen ontwikkeld zoals Deltanet en Stedenbaan.

Er is nu behoefte aan doordachte alternatieven, waarbij er ruimte moet zijn voor creativiteit. Daarvoor staan de vakbladen open.