Verhoudingen Gelders korps ‘ongezond’

De top van het politiekorps Gelderland-Midden is met „vrijwel volledig witte” leidinggevenden „niet gezond voor de integratie van allochtone medewerkers”.

Dat concludeert de Nationale Ombudsman na klachten van drie voormalige medewerkers van het korps: twee Marokkaanse inspecteurs en een Turkse tolk.

De drie hadden zich bij de Ombudsman beklaagd over intimidatie, discriminatie en niet-integer handelen. De Ombudsman heeft in geen van de drie zaken kunnen vaststellen dat er sprake was van expliciete discriminatie. Maar de leiding van het politiekorps heeft wel onbehoorlijk en onvoldoende transparant gehandeld tegen de medewerkers van allochtone afkomst. „Het probleem van discriminatie zit veel dieper verborgen”, zei de Ombudsman vanochtend. „Het zit in de organisatiestructuur van het korps”. De interne verhoudingen binnen het korps zijn „niet steeds zuiver”, stelt de Ombudsman. Ondoorzichtig loopbaanbeleid laat ruimte voor willekeur en vooroordelen.

De agenten hadden geklaagd over het mislopen van promoties en een onheuse bejegening door leidinggevenden. De tolk vindt dat de korpsleiding onzorgvuldig is omgesprongen met een tegen hem ingesteld veiligheidsonderzoek. De agenten hebben zich tot de Ombudsman gewend omdat ze onvoldoende vertrouwen hadden in interne onderzoeken.

De Ombudsman constateert dat het opvallend is dat Gelderland-Midden vaker onderwerp van onderzoek is geweest en dat er „onvoldoende zelfreinigend vermogen” is. „Er is bij het korps een neiging om het verleden toe te dekken, in plaats van er lessen uit te trekken.” Waarnemend korpschef J. Kuiper heeft volgens de Ombudsman geprobeerd het onderzoek te beïnvloeden door belastende, „onvoldoende zakelijke” informatie over de klagers naar de Ombudsman te sturen.

Het feit dat er, in samenwerking met de Commissie Gelijke Behandeling, geen bewijzen zijn gevonden voor expliciete discriminatie „betekent niet dat er geen reden is tot zorg”, aldus de Ombudsman.