Vaker astma bij kinderen depressieven

Kinderen van depressieve ouders hebben drie keer zo vaak luchtwegaandoeningen als kinderen van gezonde ouders. Het effect is nog sterker wanneer ook een van de grootouders een depressie had.

Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek waarin 83 families met depressie twintig jaar gevolgd werden. De studie verscheen gisteren, in het meinummer van het medische tijdschrift Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

Op elke drie kinderen van een ouder met depressie had er één last van zijn luchtwegen. Bij andere kinderen was dat slechts een op de acht. Andere ziektes kwamen niet vaker voor onder kinderen van depressieve ouders.

De resultaten sluiten aan bij onderzoeken die vonden dat astma bij kinderen ernstiger was als de ouders psychische problemen hadden. Nieuw is dat de epidemiologen de families lang volgden, en het effect van roken meerekenden.

Dat had deels invloed: depressieve mensen in de studie rookten meer, en bezorgden hun kinderen daarmee luchtwegklachten als astma.

Maar ook als daarmee rekening gehouden werd, bleef het verband bestaan. De onderzoekers denken daarom dat één mechanisme zowel de kans op depressie als op luchtwegklachten vergroot.

Opvallend was daarbij dat de kans op luchtwegaandoeningen bij de jongeren vooral toenam als zowel een ouder als een grootouder ooit een depressie gehad had: de kans op astma-achtige klachten werd dan vijf keer zo groot. Dat was niet eerder onderzocht, en kan wijzen op een erfelijke aanleg.

De Amerikanen maken niet duidelijk wat dat verbindende mechanisme kan zijn. Er is een stroming in de psychiatrie die de rol van ontstekende signaalstoffen bij psychische klachten benadrukt. Zelf verwijzen de epidemiologen naar Amerikaans hersenonderzoek waarin astmatici sterker op emotionele stimuli reageerden.

De Maastrichtse hoogleraar preventieve geneeskunde Onno van Schayck, die veel onderzoek doet naar oorzaken van luchtwegklachten, vindt het „belangrijk onderzoek”. „Wij hebben zo’n relatie gevonden tussen roken, depressie en COPD (obstructieve longziekte, vooral bij rokers, red.). Het kan een vicieuze cirkel zijn: roken bevordert COPD, maar ook depressie. Dat we iets dergelijks nu ook bij jongeren zien, is boeiend.”

De onderzoekers benadrukken dat hun resultaten voorlopig zijn. Ze zijn niet zeker dat ze voldoende voor roken hebben gecorrigeerd.