Subsidie onterecht naar rijke scholen

Rijke, witte scholen zijn ten onrechte aangewezen als achterstandsschool en krijgen daardoor extra subsidie. Volgens Adrie Claassen van het Nijmeegse onderzoeksbureau ITS, dat de minister adviseerde over de subsidies, komt dat door een „onverstandige werkwijze” van het ministerie van Onderwijs.

Uit een publicatie in het Onderwijsblad van afgelopen zaterdag bleek dat het welvarende Barlaeus Gymnasium in Amsterdam de komende twee jaar 380.000 euro extra krijgt, omdat de school een achterstandsschool zou zijn. Volgens Claassen heeft het ministerie een berekening uit zijn advies, voor toekenning van extra geld aan vmbo-scholen, ten onrechte ook toegepast op havo- en vwo-scholen.

Het advies van ITS was bedoeld voor de twee meest praktische niveaus op het vmbo: de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Claassen adviseerde het ministerie om het extra geld voor achterstandsscholen, 58 miljoen euro in totaal, aan deze vmbo-scholen te geven als minimaal 40 procent van de leerlingen uit een achterstandswijk komt.

Om die wijken te definiëren, heeft Claassen gebruikgemaakt van de Armoedemonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Daarin staan 308 achterstandswijken, op basis van postcode. Het ministerie nam het advies over, maar besloot ook havo- en vwo-scholen in aanmerking te laten komen voor de subsidie. Daardoor hebben volgens Claassen „net niet de goede scholen” extra geld gekregen. „Onze berekening werkte goed bij vmbo-scholen, maar je kunt niet zomaar de criteria veranderen.” Volgens het ministerie is de nieuwe regeling „fijn genoeg”. „Het onderwijsveld en de Tweede Kamer hebben zelf gekozen voor een indeling op basis van postcode, mede om scholen niet te belasten met administratieve handelingen. Nu verdeel je het geld niet langer door een schot hagel af te schieten.”

Achterstand: pagina 3