Strijd tussen lokale stammen in Ramadi en Al-Qaeda-in-Irak

Bagdad. Bij een dubbele zelfmoordaanslag in de sunnitische stad Ramadi zijn gisteren dertien mensen gedood. In de stad is volgens diverse bronnen een machtsstrijd aan de gang tussen Al-Qaeda-in-Irak en verscheidene lokale stammen. Een aantal stamleiders heeft zich volgens plaatselijke bronnen gekeerd tegen het ongebreidelde geweld van Al-Qaeda-in-Irak en de ultrastrikte vorm van islam die de groep aan de bevolking oplegt op plaatsen waar zij de overhand heeft. Recente zware zelfmoordaanslagen in de sunnitische provincie Al-Anbar, waarvan Ramadi de hoofdstad is, worden door de plaatselijke politie en Amerikaanse militaire functionarissen gezien als een tegenoffensief van Al-Qaeda. Volgens Amerikaanse zegslieden hebben de stamleiders enig succes behaald in hun strijd tegen Al-Qaeda, maar daarvan is geen onafhankelijk bewijs.