Ouder worden is nu meer genieten

Arme oudjes. Een oud beeld dat een gevoelige snaar raakt en in verkiezingstijd vaak plotseling weer omhoog komt, als slecht verteerd voedsel. (Denk aan de recente discussie over de fiscalisering van de AOW.) Ouderen zouden kwetsbaar zijn, weggestopt worden in verzorgingstehuizen, een armoedeprobleem hebben, vereenzamen achter de geraniums en bang zijn om naar buiten te gaan vanwege criminele jongeren.

Drie keer zoveel tijd

Maar is ouder worden niet juist steeds aantrekkelijker? Toen in 1956 de AOW werd ingevoerd, kon de Nederlander gemiddeld zes jaar van zijn pensioen genieten. Dat is inmiddels verdrievoudigd tot 18 jaar, doordat mensen eerder stoppen met werken en langer leven. Ook de financiën van ouderen zijn enorm verbeterd: tegenwoordig is minder dan 20 procent van hen aangewezen op alleen AOW. En onderstaande grafiek laat zien dat die welvaartsgroei nog flink doorzet.

Nordic walking

Er wordt graag lacherig en laatdunkend gedaan over zo’n grijs pelotonnetje dat met skistokken door bos en veld struint. Maar Nordic walking stimuleert de bloedsomloop, zorgt voor 45 procent meer verbranding dan gewoon wandelen en geeft minder belasting van heupen, knieën en voeten. Veel ouderen fietsen, gymmen, zwemmen of wandelen. Er is zelfs een hele markt voor bladen gericht op de fietsende en wandelende senior. Ouderen gedragen zich steeds minder bejaard; men schrikt niet meer terug voor een bezoek aan een sauna, datingsite of discotheek. De gezondheid en ondernemingszin van ouderen neemt toe. Niet meer dan 6,5 procent van onze ouderen woont nog in een verpleeg- of verzorgingstehuis en dat percentage daalt gestaag.

Vergrijzingsdoem?

Maar de vergrijzing dan? Wordt dat geen ramp? De pensioenpotten zijn in Nederland beter gevuld dan in enig ander Europees land. Bovendien zijn ouderen recent meer gaan werken. Sinds 1992 is de arbeidsparticipatie van bijvoorbeeld vrouwen tussen 55 en 59 verdubbeld tot bijna 40 procent. De arbeidsdeelname van mannen en vrouwen in de leeftijd 55 tot 65 is toegenomen met ruim 60 procent. Daarnaast zijn ouderen onmisbaar in het vrijwilligerswerk: zij doen 40 procent daarvan, terwijl ze 15 procent van de bevolking uitmaken. Hele kerkgenootschappen, voetbalbesturen, musea en wereldwinkels drijven op de inzet van ouderen.

Stedentrip en kleinkinderen

De Nederlandse ouderen zijn kapitaalkrachtig, mondig en vitaal. Velen ervaren hun leven daarom als een nazomeravond: weliswaar nadert het einde, maar alles heeft een gouden gloed. Ze hebben genoeg tijd en geld om volop van het leven te genieten. Ze gaan een weekendje naar Barcelona voor een expositie of twee maanden door Italië met de caravan. En veel ouderen genieten van hun kleinkinderen, zoals ze dat van hun eigen kinderen nooit hebben kunnen doen. Kortom, de toekomst voor de ouderen is zonnig – en de toekomst van Nederland ook, dankzij hun inzet!

Rectificatie / Gerectificeerd

De grafiek bij het artikel Ouder worden is nu meer genieten in de rubriek next is better! (dinsdag 8 mei, pagina 31) bevatte een fout. De legenda luidde: ‘Gemiddeld besteedbaar inkomen van 65-plussers in euro’, dit had moeten zijn: ‘in guldens’.