Nog geen besluit EU over glasaal

Europese visserijministers hebben gisteren voor de tweede keer geen besluit genomen over bescherming van de paling. De paling is in zijn voortbestaan bedreigd, maar jonge paling (de zogeheten glasaal) is met name voor Franse en Spaanse vissers een zeer lucratief exportartikel voor de Aziatische markt.

Er was in de Visserijraad wél een gekwalificeerde meerderheid voor de plannen van de Europese Commissie, zo laten verschillende bronnen weten. Maar politieke overwegingen kregen een hoger gewicht van de Duitse voorzitter van de raad, minister Horst Seehofer (Landbouw). Hij liet het niet op een stemming aankomen.

De Visserijraad besprak twee visserijdossiers, naast de paling ook de blauwvintonijn in de Middellandse Zee. Bij beide dossiers was er een meerderheid die plannen voor bescherming van deze soorten steunt. Zonder formele noodzaak legde voorzitter Seehofer echter een link tussen beide kwesties, waardoor tegenstanders van bescherming van de paling en de tonijn een coalitie konden vormen. Frankrijk, en in mindere mate Spanje, ziet liever geen reductie van de export van glasaal. Italië wil dit jaar geen nieuw akkoord over bescherming van de blauwvintonijn. De Duitse voorzitter wilde niet drie grote Europese lidstaten tegen zich in het harnas jagen en besloot het niet tot stemming te laten aankomen. Beide kwesties zijn doorverwezen naar de volgende Visserijraad in juni.

Het Wereldnatuurfonds stelt vandaag in een persbericht dat de Europese Unie nu zijn verantwoordelijkheid moet nemen en de visserij op blauwvintonijn moet sluiten zodra „in de komende dagen” het voorlopige quotum aan tonijn is bereikt. Dat quotum is in december afgesproken in afwachting van een akkoord over een meeromvattend herstelplan. Dat plan is dus nog steeds niet aangenomen. De Europese visserijcommissaris, Joe Borg, zou tijdens de vergadering met sluiting van de tonijnvisserij hebben gedreigd, maar blijkbaar zonder invloed op snelle afhandeling van het dossier. De Europese Commissie is „juridisch gebonden” om tot sluiting over te gaan, stelt het WNF.