Nederland eerst met verklaring omtrent uitgave EU-fondsen

BRUSSEL. Als eerste bewindsman van een Europese lidstaat heeft minister van Financiën Wouter Bos (PvdA) gisteren in Brussel een verklaring afgegeven dat de Europese subsidiegelden in Nederland volgens de regels zijn besteed. De Europese Rekenkamer pleit al jaren voor een dergelijke goedkeuringsverklaring van nationale lidstaten. Eerder was dit al voorgesteld door het Europees Parlement. De Europese Rekenkamer heeft al twaalf jaar achtereen geen fiat aan de Europese begroting gegeven omdat onvoldoende kan worden nagegaan of subsidies wel volgens de Brusselse normen zijn aangewend. Vandaar dat de Europese Rekenkamer vindt dat nationale ministers van Financiën de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de rechtmatige besteding van de subsidiegelden in hun eigen land. Minister Bos heeft dit nu gedaan voor het onderdeel landbouwsubsidies. De komende jaren wordt dit uitgebreid tot alle Europese gelden. Zweden en Denemarken werken aan soortgelijke verklaringen.