Muziek helpt beste bij vrouw met pijn

rotterdam, 8 mei. Het al vaak bewezen pijn verminderende effect van muziek is groter bij vrouwen dan bij mannen. Muziek werkt bovendien vooral bij intense en ververvelende pijn en langzame muziek werkt beter dan muziek met een hoog tempo. Dit blijkt uit een onderzoek dat staat in het aprilnummer van het vaktijdschrift Biological Psychology. Daarbij kregen proefpersonen een gecontroleerde hitteprikkeling op hun arm terwijl ze luisterden naar 24 verschillende stukjes klassieke muziek, die kunstmatig in tempo of van toonsoort (mineur of majeur) waren veranderd. Gaandeweg het onderzoek moesten de proefpersonen telkens de aard en mate van de pijn beoordelen, en voortdurend werden ook hartslag en ademhaling gemeten, als maat voor de fysiologische prikkeling. Het bleek dat die prikkeling de belangrijkste factor is in het effect van muziek op pijnbeleving. Snelle muziek leidde tot een hogere prikkeling, en tot minder pijnverlichting, dan langzame.