Lost in translation

lost.jpgIk vertaalde een frase uit Poetins recente rede tot de natie. Poetin zei: Прямо скажу: не всем нравится стабильное поступательное развитие нашей страны. De website van het Kremlin vertaalt het  als: To be frank, our policy of stable and gradual development is not to everyone’s taste.

Veel te letterlijk natuurlijk. Hier kom ik op uit: Grondwet slechts: het ontwikkelt ons meisje in zijn kracht in het land in de post van de generatie van elektriciteit. Hoewel je Poetin ook zo kan vertalen: Om vorm beroemd te geven om te zijn genoeg enthousiaste zegen: Het klassieke type stijgt, vooruitgang zegenend ons vriendenland.

Dat krijg je dus als je de frase achtien of twintig maal door de vertaalmachines Babel Fish, Google Translator en Worldlingo haalt: van Russische naar Arabisch, van Arabisch naar Zweeds, etc. Als ik me serieus verveel, doe ik dat wel eens, in de hoop op op een briljant eindresultaat. ’t Valt meestal tegen.

Het is een digitale variant op dat spelletje waarbij kinderen een tekst doorgeven door die hun buurman in het oor te fluisteren: aan het eind van de kring is de tekst volledig veranderd. Zet vertaalrobots rond het kampvuur en er gebeurt precies hetzelfde. Het zijn net mensen. 

Iets beters te doen? Ik begrijp het. Ik ga inderdaad maar eens slapen.

Voor hobbyisten: hier tweemaal twintig vertaalslagen van Poetins citaat. Onvertaalde woorden en rommel mag je onderweg verwijderen. 

Variant 1:

Прямо скажу: не всем нравится стабильное поступательное развитие нашей страны

Just say : do steady progress of our country

رأي صحيحة: أتمّت تقدم ثابتة من بلدنا 

Opinion correcte : Fixe progresse de notre pays réalisé  

Richtige Meinung: Fest schreitet von unserem verwirklichten Land fort

Correct opinion: Progresses firmly from our carried out country

Opinião correta: Progride firmemente de nosso país realizado

Σωστή άποψη: Προχωρεί σταθερά του μας που φέρεται μέσω της χώρας

Giusta opinione: Avanza regolarmente suo noi che sono portati via il paese

Advies enkel: Het gaat regelmatig zijn vooruit wij dat zij capaciteiten via het land zijn

Рекомендация только: Оно развивает регулярно для того чтобы быть нами теми они емкости посредством страны

Recommendation only : It develops regularly in order to be us by their capacity by country

توصية فقط: هو يطوّر بانتظام [إين وردر تو] كنت نا بقدرتهم ببلد

Recommandation seulement : Il développe dans l’uniformité notre fille dans leur puissance dans le pays

Empfehlung nur: Er entwickelt in der Gleichmäßigkeit unser Mädchen in ihrer Kraft im Land

Recommendation only: It develops our girl in their strength in the country in the uniformity powerplant

Recomendação somente: Desenvolve nossa menina em sua força no país no powerplant da uniformidade.

Σύσταση μόνο: Αναπτύσσει το κορίτσι μας στη δύναμή του στη χώρα στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της ομοιομορφίας.

Costituzione soltanto: Sviluppa la nostra ragazza nella sua forza nel paese nella stazione della generazione di elettricità di uniformità.

Grondwet slechts: Het ontwikkelt ons meisje in zijn kracht in het land in de post van de generatie van elektriciteit

Конституция только: Оно начинает нашу маленькую девушку в своей прочности в стране в почте поколения электричества

The only : It is our baby girl, in its strength in the country in the mail electricity generation

Variant 2:

 Прямо скажу: не всем нравится стабильное поступательное развитие нашей страны

Direct zal ik zeggen: de stabiele progressieve ontwikkeling van ons land stelt zich tevreden niet allen

أنا سأقول مباشرة: لا يرضيبنفسي التطوير ثابتة تقدّميّة من بلدنا كلّ

Jag ska något att säga riktar: all för utveckling den progressiva konstanten från vårt land

Je volonté quelque chose dire des objectifs : tout poursuit le développement qu’il le progressif konstanten de notre pays

Ich Wille etwas Zielsetzungen zu sagen: alles verfolgt die Entwicklung, die er das progressive konstanten unseres Landes

To say I will something objectives: everything pursues the development, which it the progressive of constant our country

Para decirme voluntad algo objetivos: todo persigue el desarrollo, que él el progresista de la constante nuestro país

Per dire piuttosto a me obiettivo: tutto persecutes lo sviluppo, quello lui il progressive del costante il nostro paese

Προκειμένου να ειπωθεί μάλλον αντικειμενικός εγώ: όλο διώκει την ανάπτυξη, η οποία ένα αυτός προοδευτικός της σταθεράς η χώρα μας

Так am сказал довольно задачу iего: все донимает рост, который та из константы progressive наша страна

So am said sufficiently task i: everything harasses the increase, which that of the constant of progressive our country,

Tan tarea dicha i de la suficientemente: todo acosa el aumento, que el de la constante del progresista nuestro país,

Så uppgift detta I av tillräckligt: allt harasses förhöjningen, det den av konstanten av framstegsvännen vårt land,

قناة السبك معلومة هذا داخل من كاف: رأيت كلّ شيء يتلقّى جنس الزيادة, هو ال من [كونستنتن] من التقدم صديقة بلدنا

A canaleta de dar forma é sabida bastante interior raved blessing: Tudo viu que o tipo do aumento recebe, ele o blessing de do progresso nosso amigo do país

La canaleta de donner forme est sue suffisamment intérieur raved blessing : Tout l’a vu que le type de l’augmentation reçoit, le blessing du progrès de notre ami du pays

для того чтобы дать форму будет известный достаточно нутряным ым благословением: Вся пила тип увеличения получает, прогресс благословением нашего друга страны

to give shape to be famous enough enthusiastic blessing : The classic type is increasing, progress blessing our friend country

Om vorm beroemd te geven om te zijn genoeg enthousiaste zegen: Het klassieke type stijgt, vooruitgang zegenend ons vriendenland