‘Houd beheer pensioenfonds in Nederland’

De FNV wil dat Amsterdam een nieuwe impuls krijgt als financieel centrum. Vooral het beheer van de grote Nederlandse pensioenvermogens moet blijvend in Nederland zelf worden uitgevoerd.

Voorzitter Agnes Jongerius van de grootste Nederlandse vakcentrale roept vandaag op tot beraad op topniveau tussen kabinet, pensioenfondsen, banken en verzekeraars over het stimuleren van vermogensbeheer in Nederland.

„Dit beheer wordt nu te veel uitbesteed aan buitenlandse bedrijven”, zou Jongerius vanmiddag zeggen. „Ongeveer de helft van het vermogensbeheer van Nederlandse pensioenfondsen is op dit moment in buitenlandse handen.”

Als voorbeeld noemt Jongerius de vermogensbeheerafdeling van de oude GAK-pensioenfondsen, die via Achmea in handen zijn gekomen van de Engelse beheerder F&C. Vooral grote pensioenfondsen als ABP en PGGM voeren hun vermogensbeheer grotendeels zelf uit.

De vakcentrale, die via de aangesloten vakbonden in de besturen van de pensioenfondsen zit, wil vooral werkgelegenheid behouden. „Goede werkgelegenheid raakt steeds sterker geconcentreerd in Londen. Ik vind het navrant dat we een heel grote spaarder zijn op mondiaal niveau, maar tegelijkertijd goedbetaalde werkgelegenheid – nodig om al deze spaarcenten duurzaam en goed renderend te beleggen – aan onze neus voorbij laten gaan!”

De vakcentrale heeft nog geen uitgewerkte voorstellen voor een plan van aanpak, wel enkele suggesties: de oprichting van een wetenschappelijk topinstituut, het verbeteren van onderwijs in vermogensbeheer, en samenwerking tussen banken, verzekeraars en pensioenfondsen.

Vorige maand hield Kees Koedijk, voorzitter van de Raad van Economische Adviseurs (REA) van de Tweede Kamer in deze krant ook een pleidooi voor het redden van de financiële sector in en om Amsterdam. Net als Luxemburg de beleggingsfondsen binnen zijn grenzen heeft gelokt, moet Nederland, met al zijn kennis op dit gebied, buitenlandse pensioenfondsen hierheen halen, zegt Koedijk.