Graf Herodes na 35 jaar gevonden

Luchtfoto van het Herodium, de resten van het versterkte paleis van koning Herodes de Grote, waar diens graf is ontdekt. (Foto AFP) (FILES)-- An ariel view of the Herodium archaeological site, a mesa rising more than 750 meters (yards) above sea level some 12 kilometers (7.5 miles) seen south of Jerusalem in the West Bank close to the Biblical town of Bethlehem in the Palestinian West Bank, 25 May 1998. An Israeli archaeologist said 08 May 2007 that the tomb of King Herod, famed for expanding the Jewish second temple during his reign in first century BC, had been discovered in the occupied West Bank. Pieces of an elaborate sarcophagus believed to contain Herod's remains were discovered three weeks ago, said Ehud Netzer, professor of archaeology at Hebrew University who led the digs. Herod, sometimes called Herod the Great, was appointed the king of Judea by the Romans around 40 BC. He vastly expanded the Jewish second temple and ordered works in Caesaeria, Jericho and the hilltop fortress of Masada. AFP PHOTO/SAAR YAACOV/GPO AFP

De Israëlische archeoloog Ehud Netzer zegt het graf van Herodes, de vazalkoning van het Romeinse Judea van 37 tot 4 voor Christus, te hebben ontdekt. Na ruim 35 jaar van afgravingen ten zuiden van Jeruzalem claimt Netzer dat een door hem ontdekte tombe en een vergruizelde sarcofaag in het Herodium het graf van Herodes de Grote, of Herodes de Bouwer, vormen.

Leidraad voor de decennialange zoektocht vormden de geschriften van de joodse, eerste-eeuwse historicus Flavius Josephus. Deze meldde dat Herodes weliswaar in Jericho was gestorven maar in het Herodium, zijn versterkte paleis, was begraven, Het feit dat het graf ondanks de aanwijzingen van Flavius Josephus niet gevonden werd, gold lange tijd als een van de raadsels van de archeologie in het heilige land.

Op grond van de beschrijvingen van Flavius Josephus is Netzer blijven zoeken in de resten van het Herodium, dat in 71 na Christus door de Romeinen werd vernietigd. Alleen een rij Romeinse pilaren herinnert nog aan de burcht, tevens administratief centrum.

Netzer verklaarde vanochtend op een persconferentie in Jeruzalem dat hij het graf had gevonden in een deel van het oude Herodium waar nog nooit eerder gezocht was, namelijk halverwege de hoger gelegen en de lagere delen van het uitgestrekte paleis. Volgens de Israëlische archeoloog heeft Herodes opzettelijk gekozen voor een moeilijk te ontdekken graftombe, omdat hij vreesde dat zijn vijanden de sarcofaag zouden plunderen.

Netzer, die verbonden is aan het Instituut voor Archeologie van de Hebreeuwse Universiteit, vertelde te hebben geconstateerd dat het graf toch is geschonden, hoogstwaarschijnlijk tijdens de joodse opstand van 66 tot 72 na Christus, vermoedelijk bij wijze van wraak. De hoogleraar noemde de ontdekking van de tombe vanochtend een „hoogtepunt” in zijn ontdekkingstocht naar de wereld van Herodes.

Koning Herodes bouwde niet alleen het Herodium, maar ook de nog altijd bestaande muur om de oude stad van Jeruzalem. Hij renoveerde de later vernietigde nieuwe of tweede tempel, maakte van Masada in de Jordaanvallei een fort en van Caesarea een Romeins buitenverblijf aan de Middellandse Zee. Masada en Caesarea vormen beide belangrijke toeristische attracties in Israël.

Volgens het Nieuw-Testamentische Evangelie naar Mattheüs werd de profeet Jezus in de laatste jaren van het koningschap van Herodes geboren. Toen wijzen uit het Oosten bij Herodes vroegen waar de koning der joden was, liet hij alle baby’s in Bethlehem vermoorden.