De EU moet in Kosovo voortouw nemen

Met of zonder zegen van de Veiligheidsraad, wel of niet gecontroleerd, Kosovo zal dezer dagen de facto onafhankelijk worden. Zelfs in het gunstigste geval, namelijk een beslissing van de Veiligheidsraad zonder veto, is het te verwachten dat een overgroot deel van de Serviërs die in Kosovo in allerlei enclaves vegeteren op de vlucht zal slaan, waarschijnlijk naar het noordelijke deel van wat nu Kosovo heet. Ook verwacht mag worden dat er in dat noordelijke deel, in de wanorde van het ogenblik, pogingen zullen worden gedaan zich van Kosovo af te splitsen en Belgrado voor het blok te zetten.

Om die voorzienbare chaos te voorkomen moet de EU het voortouw nemen en aandringen op heropening van de onderhandelingen tussen Pristina en Belgrado Allereerst om de grens te verleggen en Noord-Kosovo af te splitsen en aan Servië toe te voegen. Tot in de jaren vijftig hoorde dat deel trouwens tot Servië en werd toen alleen aan Kosovo toegevoegd om de nadelige bevolkingsbalans wat te redresseren ten gunste van de Serviërs. Voorts om alsnog de ongeveer 100.000 Serviërs in de enclaves huisvesting in Servië te garanderen en te betalen.

Beide punten zijn in westerse kringen politiek incorrect. Het meest erbarmelijke argument is dat ze duur zijn. Wij zouden er goed aan doen eens te berekenen wat de geheide rotzooi ons gaat kosten, als het Westen niet het onderhandelingsresultaat alsnog bijstuurt.

    • Antonie C.A. Dake den Haag