correcties & aanvullingen

Medicijngebruik

In de tabel Top-10 medicijngebruik 2006 (5 mei, pagina 17) worden Enbrel en Humira cholesterolverlagende middelen genoemd. Het zijn reumamedicijnen.

Opwarming

Het artikel Kosten klimaatbeheer beperkt (4 mei, pagina 1) meldt dat beleid dat de klimaatopwarming tot twee graden zou beperken de wereldburger met 50 procent zekerheid 3 procent inkomstenderving oplevert. Bedoeld is: beleid dat de opwarming met 50 procent zekerheid tot twee graden beperkt kost 3 procent inkomen.

Burenhulp

In het artikel Een buurvrouw helpen die je niet kent (5 mei, pagina 2) staat dat de Psychosynthese adviesgroep de software van de burenhulpcentrale heeft ontwikkeld. Zij ontwikkelde echter het concept.

Provinciebestuur

In de graphic bij het artikel De verliezer bestuurt in de provincies (4 mei, pagina 3) ontbreekt een VVD-gedeputeerde in Overijssel.