‘Bij dit bedrijf valt niets te halen’

Corporate Express, voorheen Buhrmann, kwam de afgelopen jaren diverse malen negatief in het nieuws. Momenteel zijn het de resultaten in de VS die zorgen baren. Topman Frans Koffrie denkt er niet over weg te gaan.

Bestuursvoorzitter Frans Koffrie van Corporate Express. Foto Jørgen Krielen Jorgen Krielen/Amsterdam, 03-05-2007/ Bestuursvoorzitter van Corporate Express Frans Koffrie. Krielen, Jorgen

Het zit Corporate Express – tot voor kort Buhrmann – niet mee. Het afgelopen jaar kwam het handelshuis in kantoorartikelen diverse malen met tegenvallende cijfers. Debet daaraan zijn de afzwakkende economische groei in de VS en een reorganisatie bij het bedrijf in Noord-Amerika, de belangrijkste markt voor Corporate Express. De koers kreeg klappen en de topman in Noord-Amerika moest het veld ruimen.

Bestuursvoorzitter Frans Koffrie – met negen dienstjaren de langstzittende topman van een AEX-fonds – gaf desondanks geen krimp, hoe weinig vleiend analisten en media ook over hem waren. „Als je alleen maar voor ‘leuk’ gaat, moet je een andere baan zoeken”, zegt Koffrie in zijn werkkamer in Amsterdam-Zuidoost. Dat hij nog geen hedgefondsen op bezoek heeft gehad, verbaast hem niet. „Dit is een bedrijf met focus, er valt niks te splitsen.”

Uw kwartaalcijfers van vorige week brachten weer geen meevallers: de nettowinst is met 35 procent gedaald en de omzet in Noord-Amerika is met een procent afgenomen. Bent u teleurgesteld?

„De cijfers laten een gemengd beeld zien. In Europa en Australië groeit Corporate Express uitstekend, maar in de VS niet. Onze voorspelling dat de omzet een procent lager zou uitvallen, is uitgekomen. Ik zie twee factoren voor de tegenslag. Ten eerste hebben we onderschat welk effect de reorganisatie in de VS zou hebben op de verkoop, ten tweede zijn de eerste tekenen merkbaar van de afnemende economische groei in de VS. Het goede nieuws is dat we nieuwe klanten hebben geworven. Intern gaat het dus de goede kant op, extern niet. Dat de koers het laatste jaar achterblijft bij de AEX baart me zorgen. Maar vergeet niet dat we de drie jaar daarvoor beter presteerden dan de AEX. Maar het is waar, onze koers is volatieler dan gemiddeld.”

Waarom was die reorganisatie in de VS nodig en wat is er fout gegaan?

„De decentrale organisatie maakte het lastig om bepaalde klantengroepen en producten te managen. De tweede reden was kostenverlaging. We hebben een managementlaag geschrapt en de callcenters gecentraliseerd. Bij de herstructurering zijn we echter te veel met onszelf bezig geweest en te weinig met klanten. We hebben te veel willen veranderen in twee jaar. Er zijn grenzen aan wat je van je mensen kunt vragen. Maar we zien inmiddels het positieve resultaat van de reorganisatie: sinds begin vorig jaar hebben we al 45 miljoen euro bezuinigd.”

Onlangs is de naam Buhrmann veranderd in Corporate Express. Waarom nu pas?

„De naam Corporate Express gebruikten we al overal in de wereld, alleen niet voor de holding en dus ook niet voor onze beursnotering. We hadden het twee jaar geleden kunnen doen, na de verkoop van de papierdivisie, maar het is er nu pas van gekomen.”

Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven wordt opgekocht door investeerders of geconfronteerd met hedgefondsen. Een achterblijvende koers of te weinig focus spelen daarbij vaak een rol. Bent u al gebeld?

„Zeven jaar geleden is er een private-equitymaatschappij langs geweest met de vraag of we niet van de beurs wilden. Die partij heeft ook de overname van Corporate Express meegefinancierd. Sindsdien hebben we niemand meer op bezoek gehad. Ik kan daar wel een verklaring voor bedenken: we hebben dit bedrijf getransformeerd van een conglomeraat met uiteenlopende activiteiten tot een bedrijf met een sterke focus, dat 80 procent van zijn omzet uit kantoorartikelen haalt. Het zou dus lastig zijn om Corporate Express op de splitsen, zoals private-equitypartijen vaak willen. Bovendien is dit een mensenbedrijf, vastgoed of andere assets hebben we niet. Er is dus weinig te halen.”

Wat vindt u ervan dat grote Nederlandse ondernemingen onder vuur liggen van aandeelhouders?

„Ik vind het goed dat aandeelhouders actief en kritisch zijn. Maar een kleine belegger die een koerswijziging eist, is een heel andere zaak. Bedrijven zijn transparanter geworden, maar die transparantie moet van beide kanten komen. Dat zou ook goed zijn voor andere, meer langetermijnbeleggers. Als Nederlander vind ik het mooi als er grote bedrijven zijn in Nederland, maar het proces van globalisering is niet te stoppen.”

U hebt veel kritiek moeten incasseren wegens tegenvallende resultaten, koersfluctuaties en het feit dat u daar geen consequenties aan hebt verbonden. Wat houdt u gemotiveerd?

„Als het in deze baan alleen maar om de leuke dingen zou gaan, zou ik inderdaad wat anders moeten gaan doen. Natuurlijk is het niet prettig als er negatief over je wordt geschreven in de media, maar deze baan heeft gelukkig meer kanten. Mijn motivatie om te blijven is dat ik op een dag een mooier en sterker bedrijf wil achterlaten.”