retour den haag-brussel

Karikatuur, te vinden op www.sptransparant.blogsome.com

Marijnissen en de persvrijheid

SP-leider Jan Marijnissen vroeg op zijn weblog vorige week aandacht voor de persvrijheid. Een goed moment om nog eens te praten over de „censuur” op de weblog van Marijnissen zelf, dacht ‘Annuska’. Dus plaatste ze een reactie op de weblog met een verwijzing naar een stukje in deze krant over sptransparant.blogsome.com – voor teleurgestelde SP-aanhangers en critici die niet meer welkom zijn op de website van de sp.

Erg lang stond ‘Annuska’ niet op de site van Marijnissen. Zij was niet de enige die dacht dat het een leuk idee zou zijn om Marijnissen (en zijn lezers) te wijzen op het bestaan van SPtransparant, en ook niet de enige die dat met verwijdering van de site moest bekopen. De reacties, ook die van ‘Annuska’, staan nu op SPtransparant.

Het plaatsingsbeleid van de SP heeft ondertussen ook de Engelstalige versie van Wikipedia bereikt. Bij het lemma Jan Marijnissen is een van de vier links een verwijzing naar een site van Jacques Mattheij, die na verwijdering van de SP-site een open brief aan Marijnissen schreef. Volgens een woordvoerder van de SP weert de site altijd bijdragen die off-topic zijn, en discussies over censuur vallen daar ook onder.

Niet alle discutabele bijdragen aan de weblog van Marijnissen worden verwijderd. ‘De Nieuwe Hilterman’ schrijft aan Marijnissen over het gebrek aan vrijheid van meningsuiting voor pedofielen: „De joden hadden het zeventig jaar geleden nog gemakkelijker dan de pedofielen nu, immers zij werden slechts een jaar of tien aan Goebbels blootgesteld. WIJ nu al meer dan twintig jaar!” (DS)

Braaf in Brussel

Met dank aan Wouter Bos kunnen de champagnekurken vandaag in Luxemburg knallen. Figuurlijk dan. Bos zou vanmiddag in Brussel als eerste minister van Financiën uit een Europese lidstaat, in Brussel gaan doen waar de in Luxemburg gevestigde Europese Rekenkamer al jaren om vraagt: een verklaring afgeven waarin staat dat de Europese subsidiegelden in Nederland rechtmatig zijn besteed.

Elk jaar zegt de Europese Rekenkamer, het college van controleurs op Europese gelden, de begroting van de Unie niet te kunnen goedkeuren omdat onvoldoende duidelijk is of de miljoenen ook wel conform de regels in de Europese lidstaten zijn besteed. Het is vanuit de Europese hoofdkwartieren gewoonweg niet na te gaan of bijvoorbeeld een subsidie voor een werkgelegenheidsproject in Bratislava wel juist is besteed. Vandaar dat de Europese Rekenkamer vindt dat nationale ministers van Financiën de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de rechtmatige besteding van de subsidiegelden in hun eigen land.

Nederland, altijd vooraan met het natellen van wisselgeld, komt nu als eerste met een dergelijke goedkeurende verklaring. Nog niet voor alle subsidies, allereerst voor de landbouwsteun. En dan blijkt er direct al een probleem. Want voor sommige bestedingen kan ook Nederland niet instaan, zo blijkt uit de verklaring van Bos. Onduidelijk is of alle boeren die subsidie ontvangen, zich wel geheel aan de Europese regels rond milieu en dierenwelzijn houden. Zo niet dan gaat hun subsidie niet door. Daarover onderhandelt Den Haag met Brussel. Transparantie heeft nu eenmaal zijn prijs. (MK)

Bijdragen: Mark Kranenburg en Derk Stokmans