Opinie anders

Een scorebord om het resultaat van de oorlog weer te geven: dat is de cynische kijk op oorlog die Inbal Kaplan, een Israëlische studente aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, wil veroordelen.

Zij heeft daarbij de oorlog vorig jaar zomer tussen Israël en Libanon als uitgangspunt genomen. Daarbij vielen volgens officiële cijfers 1109 burgerslachtoffers aan Libanese zijde en 43 in Israël.

‘Period 2’ verwijst naar de officiële naam voor de strijd die in Israël wordt gebruikt: de Tweede Libanonoorlog

De Opinieredactie verwelkomt bijdragen die op een andere dan geschreven wijze een mening uitdragen.

Daarbij is veel mogelijk, voorwaarde is wel dat de bijdrage geschikt is voor publicatie in de krant of in elektronische vorm op de website – bijvoorbeeld ook als video- of geluidsbestand of als webpagina.

Bijdragen kunt u sturen naar opinie@nrc.nl

Eerdere bijdragen in deze rubriek zijn te zien via nrc.nl/opinie