Nieuwe leerstoel boekhandel bij UvA

Amsterdam, 7 mei. Aan de Universiteit van Amsterdam is een bijzondere leerstoel Boekhandel ingesteld. Het doel is wetenschappelijk onderzoek te stimuleren dat nieuwe ontwikkelingen in de boekhandel volgt en analyseert. De leerstoel, ondergebracht in de Faculteit der Geesteswetenschappen, is een initiatief van de Nederlandse Boekverkopersbond (NBb). De bond ziet de bijzondere leerstoel als een belangrijke aanvulling op het onderwijsaanbod en onderzoek op het gebied van de boekwetenschap. ”De boekhandel bekleedt een unieke positie in de maatschappij, dankzij het spanningsveld tussen commercie enerzijds en cultuurbeleid anderzijds”, zegt NBb-directeur Ari Doeser. Wie de leerstoel gaat bekleden is niet bekend.