Mogelijk blaastest bij strafbaar feit

Zwolle, 7 mei. Verdachten van een strafbaar feit worden mogelijk bij aanhouding via een blaastest gecontroleerd op gebruik van alcohol of drugs. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie onderzoeken deze mogelijkheid. Nu worden blaastesten voornamelijk uitgevoerd bij verkeerscontroles. Ook wordt bekeken of alcoholgebruik een rol kan spelen bij de afdoening van delicten, bijvoorbeeld via strafverzwaring. Binnenlandse Zaken denkt dat deze maatregelen gemeenten ondersteunen bij het bestrijden van overmatig alcoholgebruik, met name door jongeren. Vandaag is er in de politieregio IJsselland een convenant tussen het ministerie en gemeenten gesloten. Gemeenten verplichten zich de regie te nemen en overmatig alcoholgebruik strenger aan te pakken.