Hoeder ideeën Fortuyn

Geert Wilders, door kiezers gezien als de erfgenaam van Pim Fortuyn, gebruikt de Tweede Kamer als podium. Fortuyn zelf had daar maar weinig mee op.

Wilders’ PVV stelt veel vragen. Foto Pieter Hilz Nederland, Den Haag, 1 maart 2007 Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid PVV tijdens het debat over de regeringsverklaring. Wilders zei tijdens het debat over de regeringsverklaring van het kabinet-Balkenende IV dat hij een motie van wantrouwen indient tegen de staatssecretarissen Nebahat Albayrak en Ahmed Aboutaleb. Hij doet dat omdat deze bewindspersonen een dubbele nationaliteit hebben en dat leidt volgens Wilders tot loyaliteitsproblemen. Elke schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen in zo'n belangerijke functie , zei Wilders. foto: Peter Hilz Hilz, Peter

De beste vertolker van het gedachtengoed van Pim Fortuyn, zo bleek dit weekeinde uit een enquête van bureau Interview/NSS, is Geert Wilders. 38 Procent ziet in Wilders de hoeder van de ideeën van Fortuyn, die vijf jaar geleden werd vermoord.

Het gedachtengoed van Wilders’ PVV komt de laatste maanden vooral tot de kiezers in de vorm van Kamervragen. De Kamer is Wilders’ podium. Het wekelijkse vragenuur op dinsdag is het hoofdpodium. Het heeft iets ironisch: Pim Fortuyn zelf leek bij leven nooit veel op te hebben met de Kamer. Dat zou hij er een paar dagen bij doen als hij zou worden gekozen.

De SP, tot voor kort de onbetwiste kampioen vragen stellen, moet het de laatste weken voortdurend afleggen tegen Wilders en zijn acht fractiegenoten. Die hebben voor elk probleem dat zij signaleren een Kamervraag paraat. Zelfs nu de Tweede Kamer twee weken met reces is, en Kamerleden op vakantie gaan of werkbezoeken afleggen, draait de mailbox van de PVV overuren.

Meestal zijn de vragen reacties op berichten uit kranten of van de televisie. PVV’er Dion Graus stelde op 25 april een serie vragen aan minister Verburg (Landbouw, CDA) over de mishandeling van een golden retriever. Daar had een bericht over in De Telegraaf gestaan. Graus wilde weten of het klopt dat de dader, een zwerver, „als ‘veelpleger’ bekend staat bij politie en justitie”. En of de minister „eindelijk bereid is over te gaan tot minimum (gevangenis)straffen voor dierenmishandeling en een levenslang houdverbod voor dieren toe te kennen aan dierenmishandelaren”? De antwoorden zijn nog niet binnen.

Dieren en allochtonen, dat zijn populaire onderwerpen voor vragen van de PVV. Een bericht over het hoge aantal onverzekerden (bron: www.nos.nl) werd een serie Kamervragen van PVV’er Fleur Agema over onverzekerde allochtonen: „Weet u inmiddels hoe groot het aantal wanbetalers, illegalen en vreemdelingen is dat naast de in het artikel genoemde onverzekerden ook niet meebetalen aan de ziektekosten?” En: „Bent u bekend met het feit dat vijf keer zoveel allochtonen als autochtonen niet meebetalen aan de ziektekosten?” Gisteren stelde Agema nieuwe vragen, aan premier Balkenende. Deze keer gingen ze over Pim Fortuyn. Agema wil weten of hij bereid is nader onderzoek te doen naar de moord op Fortuyn, nu een ex-lijfwacht in De Telegraaf heeft gezegd dat toenmalige politici en ambtenaren niet alles hebben gedaan om Fortuyn te beveiligen.

Guus Valk

    • Guus Valk