‘Bod op LaSalle lijkt wel een truc’

Het bod van het consortium van drie Europese banken op het Amerikaanse LaSalle heeft ABN Amro als te vaag afgewimpeld. Bestuurslid Huibert Boumeester legt uit waarom.

Als bestuurslid van ABN Amro bemoeit Huibert Boumeester zich intensief met het bod dat het bankentrio rond Royal Bank of Scotland zaterdag deed op LaSalle en hun herhaalde interesse op ABN Amro als geheel. Maar hij zat vrijdag niet aan tafel bij een diner van vertegenwoordigers van beide kampen in het Amstel Hotel.

U was niet de enige die ontbrak bij het etentje.

„Inderdaad, Santander was er ook niet bij. Dat zegt veel over de inzet van de Spanjaarden bij dit verhaal: zij willen onze activiteiten in Italië en Zuid-Amerika hebben. Een gesprek over LaSalle achten ze kennelijk niet nodig.”

Wat was het doel van dat diner?

„Tijdens het diner heeft het consortium geen bod op tafel gelegd. Er is uiteraard wel over gesproken, maar kennelijk wilden zij alleen peilen hoe wij op een eventueel bod zouden reageren.”

Toen dat bod op LaSalle eenmaal kwam, werd dat duidelijk: ABN Amro wijst het af. Waarom?

„Het bod op LaSalle kwam uiteindelijk erg laat: minder dan 48 uur voor het verstrijken van de deadline die wij met Bank of America hadden afgesproken voor eventuele tegenbieders. Het bod van 24,5 miljard dollar is nadrukkelijk verbonden aan hun voornemen om op ABN Amro als geheel te bieden. Maar dat plan is dusdanig vaag, dat we ons afvragen of het LaSalle-bod wel een bonafide, echt bod is, of slechts een truc om ABN Amro in handen te krijgen.”

Wat is daar zo vaag aan?

„Al ruim een week hebben wij alle informatie gegeven die zij nodig hebben gehad om een duidelijk bod uit te brengen. Het consortium heeft precies dezelfde toegang tot onze boeken gekregen als Barclays. Maar de vele vragen die wij nog hebben zijn niet beantwoord. Die gaan over veel zaken, en met name ook over de financiering. Het consortium wil, zo veel is duidelijk, voor 70 procent in contanten betalen en voor 30 procent in aandelen in Royal Bank of Scotland. Ze hebben alleen niet een verklaring van hun adviserende banken overgelegd, waarin staat dat de financiering rond is. Dan moet je je afvragen of ze zo’n garantie bewust niet willen geven, of dat ze het gewoon niet kunnen.”

En wat denkt u?

„Ik denk dat het niet zo makkelijk is, zeker voor Fortis, om zoveel kapitaal op te halen.”

Is u al meer duidelijk over hoe het consortium de bank wil opsplitsen?

„Die verdeling hebben ze op zich vrij nauwkeurig aangegeven. Royal Bank of Scotland wil onder meer Noord-Amerika, Europa minus Italië en het grootste deel van onze zakenbank. Fortis wil Nederland en onze vermogensbeheeractiviteiten. Santander wil Italië en Latijns-Amerika. Kortom: het consortium wil onze bestaande structuur ontvlechten.”

Zijn er inmiddels nog andere gegadigden voor ABN Amro?

„Niet dat ik weet. In theorie hebben zich kandidaten kunnen melden vanaf 21 februari, de dag dat de brief van beleggingsfonds TCI bij ons binnenkwam. Anders dan het bod van Barclays en dat van het consortium is dat niet gebeurd.”

Wanneer komt die extra aandeelhoudersvergadering om de verschillende biedingen aan aandeelhouders voor te leggen, zoals de rechter heeft bevolen?

„Wettelijk gezien zou dat op z’n vroegst over 15 dagen kunnen, maar dat doen we niet. We zullen het op een dusdanige termijn doen dat de onzekerheid voor onze klanten en medewerkers zo klein mogelijk is. Aan de andere kant willen we mogelijk geïnteresseerde partijen voldoende tijd geven om een serieus bod te formuleren.”