Allochtonen scoren beter

Jongeren van niet-westerse afkomst komen vaker met een toereikend diploma van school dan vijf jaar geleden. Daarmee zijn ze hun achterstand op autochtone jongeren aan het inlopen. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend bekendgemaakt.

Tussen 2004 en 2006 had 43 procent van de schoolverlaters tussen de 15 en 24 jaar met een niet-westerse achtergrond ten minste een havo- of mbo-2-diploma, ook wel startkwalificatie genoemd. In de drie jaar daarvoor was dat 34 procent. De prestaties van autochtone jongeren zijn nagenoeg gelijk gebleven: rond de 63 procent verlaat het onderwijs met een startkwalificatie.