Advies: wapenembargo tegen China opheffen

Nederland moet een einde maken aan het wapenembargo tegen China. Dat staat in een advies dat de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) binnenkort aanbiedt aan minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA).

Het embargo van de Europese Unie werd in 1989 ingesteld nadat de Chinese autoriteiten met geweld studentendemonstraties op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking hadden neergeslagen. Binnen de EU heerst grote verdeeldheid over de vraag of afschaffen van het embargo wenselijk is. De Verenigde Staten oefenen zware druk uit op de EU om het embargo in stand te houden.

Frans Andriessen, lid van de AIV, zei gisteren in het tv-programma Buitenhof dat een embargo een opener relatie met China in de weg staat. Andriessen, oud-minister van Financiën, was in 1989 Europees Commissaris. Volgens hem werkt het embargo bovendien niet, omdat China toch wel aan wapens komt.

In het AIV-advies wordt het embargo „symboolpolitiek” genoemd. De effectiviteit van het verbod kan worden betwist, aldus het advies. Ook zou China op het gebied van mensenrechten de afgelopen jaren veel hebben verbeterd en lijkt de politieke situatie met betrekking tot Taiwan stabiel te zijn. In zijn advies zegt de AIV dat „China zich, over de afgelopen twintig jaar beschouwd, in de richting van een geleidelijke aanvaarding van internationale standaarden van mensenrechten beweegt”.

Amnesty International meldde in april juist dat ondanks hervormingen in het systeem van de doodstraf en versoepelde regels voor buitenlandse journalisten de mensenrechtensituatie sinds 2001 weinig is verbeterd. Volgens Amnesty zijn de autoriteiten zo geobsedeerd door het scheppen van orde en rust rond de Olympische Spelen in 2008 dat activisten en critici steeds vaker huisarrest krijgen of worden opgepakt.

Lees het advies van de AIV op: aiv-advies.nl/ContentSuite/template/aiv/adv/collection_single.asp?id=1942&adv_id=2134&