Overleg Servische regering mislukt

Belgrado, 5 mei. Topoverleg tussen de leiders van de drie democratische partijen in het Servische parlement over de vorming van een nieuwe regering is volledig mislukt. Met name het punt van de samenwerking van Servië met het Joegoslavië-tribunaal en de daarmee samenhangende vraag wie de geheime diensten en de politie controleert, vormde een breekpunt. Volgens Servische media was de sfeer tijdens het overleg zeer slecht en zijn de drie partijleiders uiteengegaan zonder afspraak voor een hervatting van het overleg. Servië zit nu al drieëneenhalve maand - sinds de verkiezingen van 21 januari - zonder regering.