`Moslims houden vast aan identiteit`

Londen, 5 mei. Moslims in Europa integreren wel degelijk, maar behouden daarbij hun eigen culturele en religieuze identiteit. Juist dat sterke gevoel voor identiteit boezemt Europeanen angst in. Dat zegt de wetenschapper Bhiku Parekh vandaag in deze krant.

Pagina 43