Goede afspraken tijdens echtscheidingsprocedure

In het artikel van Cleo Scheerboom in de Themabijlage (Vrouwen en geld, 21 april ), wordt vooral gesproken over het alimentatierecht in geval van echtscheiding. Dit beeld is onvolledig. Er wordt namelijk nergens gesproken over de inspanningsverplichting die vrouwen hebben tot het genereren van eigen inkomen.

Een rechter kijkt momenteel bij een echtscheiding nadrukkelijk naar de verdiencapaciteit van de vrouw, anders gezegd: naar haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Een vrouw wordt - terecht - verantwoordelijk geacht voor haar eigen inkomen. In de praktijk blijkt dan ook dat de meeste vrouwen die jonger zijn dan 55 jaar gekort worden op de alimentatie wanneer uit een zogeheten arbeidsmarktanalyse blijkt dat ze (voor een groot deel) in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Men dient zich te realiseren dat de maximale alimentatieperiode van 12 jaar steeds vaker een uitzondering is. Wanneer vrouwen er bij een echtscheiding voor zorgen dat zij een (parttime) baan hebben, kunnen ze het geld dat ze aan alimentatie ontvangen, gebruiken als aanvulling op hun inkomen. Het is essentieel om hierover afspraken te maken tijdens de echtscheidingsprocedure. Op die manier kunnen vrouwen over een langere periode profijt hebben van het alimentatiebedrag. Dit versterkt niet alleen hun onderhandelingspositie, maar ook hun gevoel van eigenwaarde. Enerzijds omdat ze financieel onafhankelijker zijn, anderzijds omdat ze per saldo een hoger inkomen hebben. Hoe eerder vrouwen zich dit realiseren, des te sneller zij uit de slachtofferrol kunnen stappen.