Fixer

Een  goede assistent is  voor elke buitenlandse correspondent een vereiste in China.  De meeste journalisten hebben een full-time hulp maar de echte goede assistenten zijn niet beschikbaar of vragen een vorstelijk salaris.
Een assistent oftewel een fixer moet de Chinese kranten lezen, contacten leggen, reportages voorbereiden en tolken.
De afgelopen maanden  heb ik gewerkt met parttimers die meestal  niet op afroep beschikbaar waren maar wel weer het grote voordeel hadden dat ze ervaring hadden opgedaan in internationale organisaties.
Meestal zijn het onervaren alumni die afgestudeerd zijn aan bijvoorbeeld de universiteit voor communicatie of  de faculteit journalistiek aan de Tsinghua of  Peking universiteit.
Een paar weken geleden kondigde mijn assistent aan dat ze haar verschillende werkzaamheden niet meer combineren. Dat is geen goed nieuws want  een geschikte vervanger vinden kost tijd en vergt geduld.
En hoe vind je een geschikte hulp? Je zet een advertentie op de site van de foreign correspondence club.
Aan reacties geen gebrek.Omdat  alumni in de steden staan te springen om werk stromen de reacties binnen. Al snel blijkt dan  dat  sollicitanten vaak jong en onervaren zijn de Engelse taal vaak niet machtig zijn en geen idee hebben hoe een krant in het westen wordt gemaakt en wat wij belangrijk nieuws vinden.
Voorlopig heb ik veel steun aan meneer Zhang een bevriende oud-professor Engels aan de Volksuniversiteit van Peking.
Hij vindt geld in tegenstelling tot de jonge generatie niet zo van belang, heeft historisch besef en kan politieke structuren  doorgronden.
Bovendien heeft hij net als bijna elke leraar een Higgingscomplex. Hij belt me elke ochtend  voor een conversatieles. Volgens Zhang is tien minuten geconcentreerd luisteren naar de klanken van de Chinese taal genoeg. Daarnaast elke dag vijf nieuwe woorden leren en binnen een jaar heb ik volgens Zhang nog wel een assistent maar geen tolk meer nodig.