Correcties & aanvullingen

ABN Amro

In het bericht Onrust en verwarring over positie bank (4 mei, pagina 9) staat dat belanghebbenden bij de uitspraak van de ondernemingskamer tot 14 juni een verweerschrift kunnen indienen. De mogelijkheid tot het indienen van een verweerschrift heeft betrekking op één onderdeel van de uitspraak, namelijk het verzoek een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken van ABN Amro vanaf 1 januari. Tegen de uitspraak als geheel is cassatie mogelijk bij de Hoge Raad. Dat moet binnen drie maanden.