Bestrijdingsmiddel onterecht op markt

Den haag, 5 Mei. Veel bestrijdingsmiddelen zijn in strijd met het Europese recht op de Nederlandse markt gekomen. Dit blijkt uit uitspraken van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Het ging om zaken van de Zuid-Hollandse Milieufederatie en stichting Natuur en Milieu tegen besluiten van de minister van Landbouw. Volgens het college is bij de beoordeling te weinig rekening gehouden met de schadelijkheid voor mens, dier en milieu. Natuur en Milieu stelt dat voor ongeveer tweederde van alle bestrijdingsmiddelen nu alsnog toetsing op schadelijkheid nodig is.