ABN Amro nu al gedaagd door Bank of America

Bank of America spant een rechtszaak aan om ABN Amro te verbieden zijn Amerikaanse divisie LaSalle aan een ander te verkopen. Daarnaast eist ’s werelds een na grootste bank vergoeding van „miljarden dollars” schade. Hiermee is de overnamestrijd om ABN Amro weer een slag gecompliceerder geworden.

Directe aanleiding voor de gisteren in New York aangespannen rechtszaak is de uitspraak van de ondernemingskamer in Amsterdam. Die blokkeerde donderdag de overname van LaSalle. ABN Amro mag zijn Amerikaanse dochter niet verkopen zonder toestemming van de aandeelhouders.

Met deze rechtszaak staan de overnamepartners lijnrecht tegenover elkaar. Minder dan twee weken geleden kondigden zij de verkoop van LaSalle Bank aan voor 21 miljard dollar (15,5 miljard euro). Op dezelfde dag maakte ABN Amro bekend te willen fuseren met het Britse Barclays. Ondertussen wil een consortium van Europese banken ABN Amro in zijn geheel overnemen, inclusief LaSalle.

Bank of America baseert zijn eisen voornamelijk op de schriftelijke garantie van ABN Amro dat „geen goedkeuring van de aandeelhouders nodig is” voor de verkoop van LaSalle. Dat stelt advocaat E. Roth namens Bank of America in de vordering waarover deze krant beschikt. Zonder deze „essentiële” verklaringen van „ABN Bank” zou Bank of America „contractuele beschermingen” of „een lagere prijs” bedongen hebben. Desnoods had de bank afgezien van de overname waarvoor het „indrukwekkende hoeveelheden kapitaal” heeft vrijgemaakt.

Morgennacht loopt de termijn af waarin anderen dan Bank of America een bod op de dochter kunnen uitbrengen. Dat mag alleen onder strikte voorwaarden en Bank of America mag zo’n bod overtroeven. Maar ingewikkeld is dat deze bepalingen onderdeel zijn van de nu opgeschorte overeenkomst. ABN Amro heeft de ondernemingskamer om opheldering gevraagd. „In plaats van de overeengekomen snelheid en zekerheid”, stelt Bank of America, „wordt de LaSalle-overname nu gekenmerkt door vertraging en onzekerheid.”

rechter/vonnis:pagina 23

Lees de vordering tegen ABN op www.nrc.nl.